Výzva na protest 09.09.2021 – Posledný boj o slovenské územie

In this video

Výzva na protest 09.09.2021- Posledný boj o slovenské územie. Hosťom TV OTV bol Pavel Zacharovský predseda urbáru Vyšná Boca a Rudolf Huliak, člen prezidía Slovenskej poľovníckej komory a predseda pozemkového spoločenstva Očová. Rozprávali sme sa na témy:

– Výzva na protest 09.09.2021

– Prevod správy štátnych lesných pozemkov v Národných parkoch pod správu Štátnej ochrany prírody SR.

MŽP prichádza s novelou zákona o ochrane prírody – presadzuje jednotnú správu území.

– Ozývajú sa kritiky, že namiesto logického prehodnotenia územia, sa navyšuje bezzásahové územie. Je tu obava, že sa ľuďom zoberie ich práca.

– Má štát v úmysle zabezpečiť odkup pozemkov od týchto súkromných vlastníkov?

– Uvažuje sa o zmenách ťaženia drevnej hmoty. Je toto spôsob ako prinútiť súkromných vlastníkov v Národných parkoch aby predali svoje pozemky štátu?

– Prichádza v úvahu aj následný predaj Národných parkov zahraničným investorom?

Výzva na protest 09.09.2021 – Posledný boj o slovenské územie. TV OTV

Výzva na protest 09.09.2021
Pavel Zacharovský a Rudolf Huliak v TV OTV

Možno Vás bude zaujímať

Other Channels