Eduard Chmelár : Medzinárodné mierové fórum

Medzinárodné mierové fórumZjednotení za mier je medzinárodná mierová iniciatíva, ktorá spája všetkých ľudí dobrej vôle v spoločnom úsilí za mier, porozumenie a spravodlivosť.

Účastníci 1. ročníka medzinárodného mierového fóra Zjednotení za mier, ktoré sa konalo pri príležitosti Svetového dňa mieru v bratislavskom hoteli Devín, vyslovili vážne obavy z narastajúcej militarizácie Európskej únie, ako aj z narastajúceho ohrozenia svetového mieru. Poukázali na čoraz jasnejšiu súvislosť medzi obchodom so zbraňami, vojnami a nútenou migráciou. V súlade s opakovanými apelmi pápeža Františka vyzvali na radikálne zníženie zbrojenia a použitie ušetrených finančných prostriedkov na riešenie klimatickej krízy. Zároveň podporili myšlienku nedeliteľnej bezpečnosti pre všetkých, bez existencie vojenských blokov, v zmysle zásad Parížskej charty pre novú Európu prijatej na summite v novembri 1990. Zaoberali sa aj návrhmi na ústavné zakotvenie práva na mier, na zákaz rozmiestnenia cudzích vojsk na území Slovenska, ako aj na prijatie Zmluvy OSN o zákaze jadrových zbraní.

Medzinárodná iniciatíva Zjednotení za mier vznikla na Slovensku z iniciatívy Eduarda Chmelára pri príležitosti 70. výročia skončenia druhej svetovej vojny 6. mája 2015. Jej signatármi sa stali tisíce osobností zo 7 európskych štátov, okrem iných aj bývalí prezidenti SR Michal Kováč, Rudolf Schuster a Ivan Gašparovič, bývalý predseda Valného zhromaždenia OSN Jan Kavan, signatár Charty 77 Petr Uhl, poprední umelci Juraj Jakubisko, Peter Lipa, Pavol Hammel, Božidara Turzonovová, Peter Jaroš a ďalší. Na jar tohto roku sa transformovala na občianske združenie, ktorého cieľom je vytváranie kultúry mieru a nenásilia ako hlavného predpokladu mierového spolužitia všetkých ľudí na Zemi. Zjednotení za mier sa prezentujú ako alternatíva k tým bezpečnostným fóram, na ktorých formulujú svoje postoje k medzinárodným otázkam militantní politici, zbrojárski lobisti a tvorcovia vojenských stratégií.

Eduard Chmelár

Prezident OZ Zlednotení za mier

TLAČOVÁ SPRÁVA: Zjednotení za mierMedzinárodné mierové fórum (21.9.2021)

Možno Vás bude zaujímať

Post A Comment For The Creator: Mitko Zlatev

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *