Rozhovor veľvyslanca Ruska na Slovensku I.B.Bratčikova pre denník IZVESTIJA

Celé znenie rozhovoru veľvyslanca Ruska na Slovensku I. B. Bratčikova a ruského denníka Izvestija.

V apríli Slovensko dodalo Ukrajine stíhačky MiG-29. Sú známe plány Bratislavy na zvýšenie dodávok lietadiel? Diskutuje sa aj o iných typoch výzbroje?

Slovensko sa aktíve podieľa na vyzbrojovaní Ukrajiny. Kyjevu bolo bezplatne darovaných všetkých 13 stíhačiek MiG-29 patriacich Ozbrojených silám Slovenskej republiky, systémy protivzdušnej obrany S-300 a Kub, 30 vrtuľníkov značky Mi. To všetko bolo dodané kyjevskému režimu v rozpore s príslušnými rusko-slovenskými dohodami, ktoré jednoznačne zakazujú odovzdanie zbraní a vojenského materiálu do tretích štátov bez povolenia krajiny výrobcu.

Ukrajine sa dodávajú aj slovenské samohybné húfnice Zuzana-2. Miestne podniky zabezpečujú opravy a údržbu ukrajinskej a nemeckej techniky. Realizuje sa výcvik ukrajinských vojakov. Počas návštevy Ukrajiny 31.marca tohto roku poverený predseda vlády E. Heger a minister obrany J. Naď prisľúbili Kyjevu ďalšie dodávky munície kalibru 122, 152 a 155 mm zo závodu zbrojárskeho holdingu DMD Group v Dubnici nad Váhom, počas návštevy sa tiež diskutovalo o projekte vybudovať na Slovensku spoločný ukrajinsko-slovenský podnik na výrobu munície.

Minulý rok slovenský parlament v súvislosti so situáciou na Ukrajine povolil nasadenie v krajine kontingentu jednotiek NATO. Koľko vojakov NATO je v súčasnosti na Slovensku? Je možné, že sa tento kontingent v budúcnosti zvýši alebo že sa na území krajiny objaví vojenská infraštruktúra?

Podľa rozhodnutia slovenských orgánov môže byť na Slovensku naraz až 3000 vojakov NATO. Z dôvodu ich prítomnosti sa v krajine modernizujú existujúce vojenské objekty, prispôsobujú sa novým typom zbraní a vojenskej techniky. Súčasná slovenská vláda opakovane deklarovala ochotu zvyšovať kontingent NATO na svojom území.

Podľa Eurostatu medziročné zvýšenie inflácie na Slovensku v apríli dosiahlo 14%. Je to čiastočne aj následkom sankcií uvalených na Rusko? Akým ekonomickým ťažkostiam vo všeobecnosti čelí Bratislava v dôsledku zavedených obmedzení?

Sociálno-ekonomická situácia v krajine je naďalej zložitá. Bol zaznamenaný rekordný nárast cien potravín v histórii Slovenska: chlieb, vajcia, mliečne výrobky zdraželi o viac ako 20%, rastlinné a živočíšne oleje – o viac ako 40%. Ostré polemiky sa rozvinuli okolo poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Nákup ukrajinského obilia a iných produktov za dumpingové ceny ruinuje domácich producentov a pesticídy, prítomnosť ktorých bola zistená v ukrajinskej pšenici, ohrozujú zdravie spotrebiteľov. 18.apríla vstúpil do platnosti dočasný zákaz dovozu obilnín, cukru, vína, ovocia a zeleniny z Ukrajiny. Problémom pre obyvateľstvo je aj rast cien pohonných hmôt a nosičov energie, ktorý je zapríčinený najmä zámerom slovenských orgánov radikálne obmedziť energetickú spoluprácu s Ruskom.

Vlani Slovensko oznámilo, že hľadá nového dodávateľa pre svoje jadrové elektrárne namiesto Rosatomu. Vie sa niečo o príprave alebo uzatváraní nových zmlúv? Kým plánuje Bratislava nahradiť Rusko na tomto trhu?

Na Slovensku sa skutočne pracuje na diverzifikácií dodávok jadrového paliva pre slovenské jadrové elektrárne, ktoré v súčasnosti plne zabezpečuje TVEL, a.s. v súlade s platnou zmluvou. Slovenské elektrárne, a.s. v septembri 2022 vyhlásili tender na nového dodávateľa. Zvažujú sa dve možnosti – americký Westinghouse a francúzsky Framatome. Úplné odstrihnutie od spolupráce s Ruskom v oblasti dodávok jadrového paliva sa zároveň podľa vyjadrenia Slovenských elektrární, a.s. “zatiaľ neplánuje.”

Existujú vo všeobecnosti ešte oblasti, v ktorých Moskva a Bratislava môžu spolupracovať alebo stále udržiavajú styky? Vidíte nejaké perspektívy na úplné obnovenie bilaterálnej spolupráce?

Žiaľ, súčasné vedenie Slovenska takmer okamžite po nástupe k moci nabralo kurz na deštrukciu našich vzťahov a v ostatnom roku prerušilo všetky styky medzi orgánmi štátnej správy, zakázalo akékoľvek kontakty v oblasti vedy a kultúry. V médiách dominuje zúrivá protiruská propaganda. Je však celkom očividné, že celá táto kampaň, ktorá je v rozpore so skutočnými národnými záujmami slovenského ľudu, je riadená zo zahraničia. Ako sa hovorí, „nevidí to len ten, kto nechce”. 
Ruská strana v týchto podmienkach prejavuje maximálnu zdržanlivosť a ochotu viesť konštruktívny a pragmatický dialóg s tými, čo sú toho schopní. V slovenskej spoločnosti je veľa vlastenecky, proslovensky naladených ľudí, ktorí vidia reálny obraz toho, čo sa deje, a sú zástancami tradične priateľských väzieb s našou krajinou. Takže budeme pokračovať v činnosti zameranej na vzdialenejšiu perspektívu, budeme vykonávať aktívnu vysvetľovaciu prácu, udržiavať dosiahnuté výsledky, ktoré sa môžu stať základom našich vzťahov v budúcnosti.

Koncom apríla poľské úrady skonfiškovali v prospech štátu budovu školy pri ruskom veľvyslanectve. Hrozí nejaké riziko, že slovenské orgány prijmú podobné kroky?
 V súčasnej situácii, keď západné krajiny v zásade ignorujú medzinárodné právo, sa nedá nič vylúčiť. Zároveň sú na Slovensku všetky nehnuteľnosti patriace Rusku riadne zaevidované a majú diplomatický štatút v súlade s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch z roku 1961. Rád by som veril, že k poľskému scenáru tu nedôjde. 


Ako sa ľudia na Slovensku stavajú k pamiatke na 2. svetovú vojnu? Vyskytli sa v krajine vandalské činy proti sovietskym pamätníkom? Koľko takých pamätníkov celkovo zostalo na území Slovenska? Existuje tendencia znižovať ich počet?
 Napriek politike súčasných autorít zameranej na prepisovanie dejín s cieľom bagatelizovať rozhodujúcu úlohu ZSSR v porážke fašizmu a oslobodení Európy, slovenský ľud ako celok prejavuje úctivý postoj k pamiatke svojich osloboditeľov, k pamätníkom a cintorínom vojakov Červenej armády. Pri oslobodzovaní Slovenska zahynulo 63 518 príslušníkov Červenej armády. Pamätníky sú takmer v každom meste či obci, najväčším cintorínom je Ústredný vojenský pamätný cintorín Červenej armády vo Zvolene, kde je pochovaných 17 280 vojakov a dôstojníkov. Na vojenskom pamätnom areáli Slavín v Bratislave, kde veľvyslanectvo usporiadalo 9. mája tradičné spomienkové podujatie, je pochovaných 6 845 našich vojakov. Ďalšie veľké vojenské cintoríny sa nachádzajú v mestách Michalovce, Žilina, Košice, Štúrovo, Trebišov. 
Od začiatku špeciálnej vojenskej operácie bolo zaznamenaných niekoľko prípadov zneuctenia sovietskych vojnových pamätníkov, pamätníky však boli rýchlo uvedené do dobrého stavu. Významnú pomoc pritom poskytli miestni aktivisti. 

Ako prebehol na Slovensku 9.máj? Boli zaznamenané nejaké incidenty proti ruským občanom alebo všeobecne protiruské incidenty? Existuje na Slovensku postih za nosenie symbolov spojených s Ruskom, ako napríklad georgijevské stužky, ako to je v pobaltských krajinách alebo Moldavsku?

Slovenské ministerstvo vnútra a ministerstvo zahraničných vecí tento rok vydali usmernenie, aby si miestne samosprávy uctili pamiatku hrdinov čo najkomornejším a neverejným spôsobom, a to aj bez príhovorov a bez hymny. Táto línia tu vzbudila oprávnené rozhorčenie a nesúhlas. Verejné podujatia sa konali v mnohých mestách a obciach, v pamätnom areáli v Bratislave ich prebehlo dokonca niekoľko. Svoje vlastné akcie uskutočnili opozícia a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov. Členovia združenia Motorkári Slovenska – Brat za Brata, ktorí sa vo februári tohto roku zúčastnili vo Volgograde na oficiálnych oslavách 80. výročia víťazstva v Bitke pri Stalingrade, v dňoch 4. – 8. mája usporiadali motocyklovú a automobilovú Jazdu vďaky, mieru a svornosti, v rámci ktorej položili vence k šestnástim pamätníkom sovietskych vojakov-osloboditeľov na Slovensku a v Čechách.
Používanie symbolov Víťazstva sa na Slovensku nepostihuje. Sme vďační slovenskému ľudu za jeho citlivý postoj k zachovávaniu pravdy o našej spoločnej histórii a k pamiatke na tých, ktorí za cenu svojich životov bránili nezávislosť našej Vlasti a priniesli slobodu národom Európy.

Možno Vás bude zaujímať