Slovenská národná strana protestuje proti krokom vlády, ktoré účelovo smerujú k zmareniu pietnej udalosti 6. októbra v okrese Svidník

“Slovenská národná strana protestuje – vláda sa chystá zaradiť okres Svidník medzi čierne okresy, aby sa nekonala pietna spomienka a kladenie vencov.”

Boje na Dukle sú historickým medzníkom pre náš národ. Každoročné kladenie vencov je súčasťou  slovenských národných osláv.  Chápeme frustráciu tejto vlády na čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou z osláv SNP v Banskej Bystrici. Piskot a kritika ľudí nie je príjemná. Protestujeme však proti tomu, že sa vláda chystá zaradiť okres Svidník účelovo medzi čierne okresy s jediným cieľom, aby sa nekonala pietna spomienka a kladenie vencov.

Slovenská národná strana vyzýva túto vládu k zodpovednosti a ani vo sne sme si nepredstavovali, že vláda bude Covid zneužívať účelovo na svoju ochranu.  Slovenská národná strana bude 6. októbra o 10 hodine na kladení vencov vo Svidníku, aj keby natiahli okolo Svidníka ostnatý drôt. 

V Bratislave, dňa 30. 9. 2021

Slovenská národná strana protestuje proti krokom vlády, ktoré účelovo smerujú k zmareniu pietnej udalosti 6. októbra v okrese SvidníkTVOTV

Možno Vás bude zaujímať