“Pozdravujem členov Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorí schválili totálne nezmyselné uznesenie” – Milan Staňo, podpredseda SNS

VYJADRENIE MILANA STAŇA o aktuálnej situácii v poľovníctve: “V predvianočnom období a po dosť náročnom pracovnom dni som sa vybral do poľovného revíru, len tak s ďalekohľadom na krku , prejsť sa, prezrieť a skontrolovať poľovnícke zariadenia, krmelce a vnadiská. Sediac na jednom z opravených posedov v tichu lesa premýšľam: kde sa stratila v ľuďoch ohľaduplnosť a tolerantnosť. Čo ma k tejto myšlienke doviedlo?

Milan Staňo, podpredseda SNS

Pred nedávnom prijal Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie nezmyselné uznesenie č. 230 bod D, ktorým žiada Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o zverejnenie legálnych vnadísk a ich označenie v teréne.

Poľovníci , užívatelia poľovných revírov, ako ľudia, ktorí si vždy plnili a plnia svoje povinnosti , tieto vnadiská označili na mape revíru a odoslali na zverejnenie.

Odozva nedala na seba dlho čakať. Len pár dní po zverejnení týchto vnadísk nám v poľovnom revíri bolo zničených 5 posedov. Kto takúto úbohosť môže spraviť ? Áno, sú medzi nami ľudia, ktorí majú poľovníkov plný žalúdok. Ja ich nazvem indivíduá. Robia to z nevedomosti, hlúposti alebo len tak pre zábavu ?

Ak z nevedomosti, tak im v skratke ozrejmím , kto sú poľovníci:

Poľovníci sú tí ľudia, ktorí boli prvými a stále sú ochrancami prírody.

Poľovníci sú ľudia, ktorí sa celoročne starajú o voľne žijúcu zver.

Poľovníci sú ľudia, ktorí podľa schváleného plánu starostlivosti o zver budujú poľovnícke zariadenia – krmelce na objemové krmivo, soľníky, válovy na jadrové krmivo, silážne stoly, posedy, lavičky…

Poľovníci sú ľudia, ktorí zriadené poľovnícke zariadenia musia naplniť – krmelce objemovým krmivom, letninou, soľníky hrudami soli. Toto je potrebné pripraviť a niekedy i zlom počasí vyniesť do revíru.

Poľovníci sú ľudia, ktorí každoročne akciou „ Čistý revír – čistá príroda“ vyčistia prírodu od množstva ton odpadu, ktorí iní ľudia nedoniesli do zberných dvorov ale do prírody.

Poľovníci sú ľudia, ktorí od základnej školy učia naše deti v krúžkoch mladých priateľov poľovníctva ako sa v prírode správať , učia ich spoznávať faunu a flóru našej prírody, učia ich prírodu chrániť.

Poľovníci sú ľudia, ktorí každoročne pripravujú športové, kultúrne a náučné akcie pre všetku nepoľovnícku verejnosť.

Poľovníci sú ľudia, ktorí selektívnym lovom plnia schválený plán lovu, čím regulujú početnosť stavov voľne žijúcej zveri a tým zabraňujú vzniku nadmerných škôd na lesných porastoch a poľnohospodárskych kultúrach.

Poľovníci sú ľudia, ktorí intenzívnym lovom diviačej zveri aj na vnadiskách , zabraňujú šíreniu AMO.

Poľovníci sú ľudia , ktorí dokážu tolerovať ostatných návštevníkov prírody.

Poľovníci sú ľudia, ktorí toto všetko a omnoho viac robia vo svojom voľnom čase, za svoje vlastné peniaze, pretože poľovnícke organizácie nie sú štátom dotované.

A kto sú a čo spravili pre prírodu tie individuá ?

Koľko vyniesli sena v zimných mesiacoch do prírody ? V našom regióne ani steblo.

Koľko vyniesli soli pre voľne žijúcu zver. Ani hrudu… mali by si uvedomiť, že tak ako oni potrebujú k životu pivo, víno, slivovicu…..tak aj zver potrebuje k životu soľ.

Oni snáď dokážu akurát len zničiť fotopasce, poľovnícke posedy – strhnúť rebríky, prekotiť posed alebo narezať šteblíky na rebríku, neuvedomujúc si následky.

Ohľaduplnosť a tolerantnosť je týchto ľudí neznámym pojmom.

Posedy nevyužívajú len poľovníci, ale i turisti, hubári ako úkryt pre nepriazňou počasia a veľa krát zvedavé deti , ktorí si následkom pádu z narezaných rebríkov môžu privodiť zranenia niekedy i s trvalými následkami a na najhoršie ani nechcem pomyslieť.

Odpoveď kto sú tie individuá je len jedna : Ryba smrdí od hlavy……

Pozdravujem členov Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorí schválili spomenuté nezmyselné uznesenie a ministrov pôdohospodárstva a životného prostredia.”

Lesu a lovu zdar

Možno Vás bude zaujímať