Prečo je dôležité, aby sa referenda 21.01.2023 zúčastnilo čo najviac ľudí? – odpovedá krajský predseda SNS a advokát Peter Deďo

Základy slovenskej právnej úpravy referenda sú obsahom čl. 93 až 100 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa tejto právnej úpravy referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky. Zároveň prezident môže pred vyhlásením referenda podať na Ústavný súd návrh na rozhodnutie, či predmet referenda je v súlade s ústavou alebo s ústavným zákonom. A nakoniec pre vyhlásené referendum platí, že pre dosiahnutie platných výsledkov je potrebné, aby sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a rozhodnutie bolo prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

JUDr. Ing. Peter Deďo, predseda Krajskej rady Slovenskej národnej strany (SNS) v Bratislave
       

“Cesta k vyhláseniu referenda nebola vôbec ľahká

Odpoveď v plnom znení:

“Už niekoľko mesiacov po parlamentných voľbách v roku 2020 Slovenská národná strana ako prvá začala so zberom podpisov pod svoju vlastnú petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných parlamentných voľbách. Táto iniciatíva Slovenskej národnej strany neskôr vyústila v občiansku petíciu, ktorú svojimi podpismi podporilo takmer 600 tisíc občanov. Prezidentka sa však v názorovom rozpore s rozhodnutiami predchádzajúcich prezidentov rozhodla využiť svoje právo a obrátiť sa na Ústavný súd, aby tento posúdil či je predmet takéhoto referenda v súlade s ústavou. Na prekvapenie mnohých Ústavný súd v roku 2021 rozhodol, že referendum o otázke predčasných parlamentných volieb nie je v súlade s ústavou.

            Po tomto rozhodnutí Ústavného súdu sa jedinou možnosťou ako sa právne dopracovať k predčasným parlamentným voľbám stalo presadenie zmeny ústavy, ktorou sa do ústavy doplnia možnosti predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Presadenie takejto zmeny ústavy je však možné len dvoma spôsobmi, a to schválením aspoň deväťdesiatimi hlasmi poslancov Národnej rady Slovenskej republiky alebo platným výsledkom referenda o takejto otázke. Žiaľ, v reáliách súčasného zloženia parlamentu ani napriek opakovaným sľubom mnohých vládnych politikov o podpore takejto zmeny ústavy k nej nedošlo ani za vyše rok od rozhodnutia Ústavného súdu. Preto SMER – SD po zapracovaní úprav navrhovaných Slovenskou národnou stranou predstavil konečné znenie takejto referendovej otázky. Vzhľadom na predchádzajúce rozhodnutie Ústavného súdu z roku 2021 ale Slovenská národná strana mala pochybnosti o ústavnosti ďalšej súčasne predstavenej referendovej otázky o demisii vlády, ktoré neskôr aj boli potvrdené Ústavným súdom, ktorý rozhodol, že táto otázka o demisii vlády nie je v súlade s ústavou. Celý sprievodný právny proces mal vplyv na dátum vyhlásenia tohto referenda o zmene ústavy.

            Dňa 21.01.2023 by sa však malo konečne uskutočniť referendum o zmene našej ústavy, ktorým sa môže dať do rúk všetkých občanov Slovenskej republiky ústavné právo predčasne skončiť volebné obdobie poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zvoliť si nových, snáď už lepších, zástupcov. Dokiaľ takáto zmena ústavy neprejde, vždy po dobu štyroch rokov budú občania v nezmeniteľnom zajatí výsledkov riadnych parlamentných volieb.

            Nemám žiadnu obavu o výsledok dosiahnutého hlasovania v tomto referende. Bude ale veľmi ťažké naplniť poslednú pred nami stojacu prekážku v podobe platnosti výsledku referenda len za nadpolovičnej účasti všetkých oprávnených voličov. Koniec koncov, takúto účasť nedosiahli ani spojené komunálne a krajské voľby v roku 2022. Preto je dôležité, aby sa tohto referenda zúčastnilo čo najviac ľudí, či už sú za alebo aj proti takejto zmene ústavy.”

Možno Vás bude zaujímať