RTVS –  abdikovať by nemali pešiaci, ale Hlava

Po personálnom zemetrasení v RTVS sa občania právom pýtajú kto a či to tam vôbec niekto riadi. Je to viac ako povážlivé, keď generálny riaditeľ prizná, že nevedel o pripravovanom odvysielaní prejavu lídra Smer-u na spravodajskej 24. Minimálne to signalizuje veľké nedostatky v subordinácii a elementárnej manažérskej zodpovednosti.

Legitímnou otázkou je či RTVS má, alebo nemá vysielať prejavy zo snemov politických strán. Rovnako legitímne je pýtať sa v tejto súvislosti či má alebo nemá odvysielať záznam debaty prezidentky Čaputovej na súkromnom hudobnom festivale. Jej hodinovú besedu odvysielal RTVS na svojom spravodajskom kanále dokonca 3 krát v priebehu jedného dňa. Vtedy všetko prebehlo bez protestu v servilnom mlčaní. Žiadna hlava nepadla.

RTVS je zo zákona verejnoprávne médium, ktoré má svojím obsahom pokryť všetky oblasti života spoločnosti a byť čo najširšou názorovou platformou pre čo najrozmanitejšie vrstvy obyvateľstva.

Na dodržanie zákonom stanovenej formy RTVS stačí trochu kreatívnejšie rozmýšľať i konať. Potom sa kritériá ako objektívnosť, vyváženosť, nestrannosť a nezávislosť sa dajú napĺňať.  Dá sa zabezpečiť vyváženosť programu napríklad operatívnym zaradením štúdiovej diskusie, ktorá bude reagovať na odvysielanú tému – či už prejav na sneme, alebo debatu prezidentky, alebo čokoľvek iné. Je smutné, že na takéto elementárne riešenie nemá vedenie spravodajstva kapacitu. Chýba skúsenosť.

Desiatky rokov sa RTVS snaží napodobniť verejnoprávne médiá v Česku, Rakúsku, Nemecku, Británii… ale v konečnom dôsledku sa sám bojí byť takým istým. Prečo ? Lebo nemá dostatočnú odvahu a chýba mu manažérska profesionalita.  Tam, kde tieto dve dôležité hodnoty absentujú, sa potom udomácni servilnosť a poklonkovanie aktuálnej moci.

V RTVS chýba názorová pluralita, diskusia, dialóg. Mnohí sme po ňom volali už počas covidu. Žiaľ bez odozvy. Keď už má verejnoprávne médium taký okruh akou je spravodajská 24, tak by to malo byť náležite pripravené. Programovo, personálne, technicky, finančne i mentálne.

Posledné udalosti vo verejnoprávnom médiu vlastne v širšom kontexte odkryli najväčší problém súčasnej doby – absenciu zrelosti, manažérskych skúseností a nedostatočnú odbornosť ľudí v dôležitých funkciách.

Preto nekompetentnosť, amaterizmus a tendenčnosť u nás rozkvitajú a bujnejú. A na všetkých úrovniach,  v celom štáte. O veciach verejných, o médiách, o správe štátu nemôžu rozhodovať ľudia, ktorí nedozreli na to, čo robia. Pri takomto trende bude Slovensko vždy v ofsajde, ignorované a bez úcty – ako užitočný, neschopný a naivný hlupák bez názoru a bez jasného postoja.

Možno Vás bude zaujímať