Výcvikom ukrajinských vojakov sa mier nebuduje

gen. PhDr. Jozef Viktorin

Tak európska misia dotýkajúca sa výcviku príslušníkov ukrajinskej armády je schválená. S tým sa dalo počítať. Chcem len ukázať na príklade Maďarska ako sa dá myslieť prioritne na národné záujmy a vlastnú bezpečnosť, Ako? Jednoducho. Budapešť nepodporila návrh, nezapojí sa do výcviku, neposkytne výcvikové priestory a čo je dôležité neposkytne finančnú a materiálnu pomoc.

Toto je príklad, ako sa dajú veci riešiť, keď viete, že slúžite národu a máte pocit vnútornej zodpovednosti pred vlastnými občanmi. Áno, toto je výsledok zdravého rozumu a politického pragmatizmu.

Mier sa nebuduje posielaním zbraní, peňazí a cvičením vojakov. Mier sa buduje diplomaciou a ako som spomenul, zdravým rozumom.

Čo na to vravíte, páni ministri slovenskej vlády, ktorí sa pred bruselskými kamerami usmievajú a na národné záujmy zabúdajú?

Možno Vás bude zaujímať